Info voor patiënten

Spreekuren

We werken uitsluitend op afspraak.

Kom tijdig op uw afspraak en verwittig tijdig indien u een gemaakte afspraak niet kan nakomen, zodat anderen geholpen kunnen worden. Annuleer uw afspraak via het secretariaat (of via de website indien u ze op die manier gemaakt hebt) en dit minstens 24u op voorhand.

Maak 1 afspraak per persoon ! Voor meerdere personen maakt U dus meerdere afspraken !

Bespreek op de consultatie slechts 1 of maximum 2 problemen.

Breng steeds uw identiteitskaart of voor kinderen de kidsID of ISI+ kaart mee.

Kijk vooraf welke chronische medicatie u nodig heeft, zo kan uw arts voldoende voorschrijven tot de volgende afspraak.

Huisbezoeken

Vraag huisbezoeken telefonisch aan bij voorkeur vóór 11u ‘s morgens via +32 (0)14 43.88.12.

Huisbezoeken zijn voor minder mobiele of zwaar zieke mensen.

Aangezien er in de praktijkruimte betere onderzoeks- en behandelmogelijkheden zijn, adviseren wij u indien mogelijk om naar de praktijk te komen.

Huisbezoeken worden liefst beperkt en zijn aangewezen indien u zich om medische redenen niet kan verplaatsen.

Voor een huisbezoek kan er geen tijdstip afgesproken worden.

Telefonisch advies/resultaten aanvragen

Voor labo-uitslagen kan u alle dagen tussen 8u en 12u met praktijkassistente Els telefoneren via +32 (0)14 43.88.12.

Beperk de duur van een telefoongesprek met de arts, om de consultatie met andere patiënten niet te verstoren.

Telefonisch kan geen diagnose of zelfs een verkeerde diagnose gesteld worden.

Sinds enige tijd laat het RIZIV niet meer toe dat attesten en voorschriften na telefonische aanvraag verstrekt worden.

Secretariaat

Praktijkassistente Els is elke werkdag bereikbaar tussen 8 en 12u en tussen 13 en 15.30u.

U kan bij haar terecht voor het maken van een afspraak, afgeven of afhalen van documenten, verwijsbrieven, bloeduitslagen, veranderingen van adres/telefoon enz.

Tel: +32 (0)14 43.88.12
Email: info@praktijkviane.be

Het globaal medisch dossier

Indien u aangeeft zich als patiënt in de praktijk te willen inschrijven, zal de arts voor U een globaal medisch dossier(GMD) aanmaken.

Al uw medische gegevens worden bijgehouden, waardoor uw huisarts (en zijn collega’s in de groepspraktijk) een beter idee heeft over uw gezondheidstoestand. Zo worden nutteloze onderzoeken en dubbele behandelingen vermeden.

Bovendien krijgt u een vermindering van 30% op uw eigen bijdrage (remgeld) voor een raadpleging bij de huisarts en voor huisbezoeken voor 75-plussers en chronisch zieken. Deze vermindering geldt voor alle artsen binnen de groepspraktijk.

Gezondheidsinfo

Wenst U meer informatie te verkrijgen over uw gezondheid of een aandoening?
Er is niets mis met het zoeken naar medische informatie op het internet, zolang je maar een betrouwbare bron consulteert.

Daarom willen we graag volgende nuttige en betrouwbare websites aanbevelen, zijnde: